Algemene ledenvergadering!

Hallo basketballer/coach/trainer/ouder, Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging op donderdag 17 september 2020 om 19:00 uur in de sporthal (inloop om 18:45 uur).

 

De agenda voor de avond is als volgt.

Agenda

1                    Opening

2                    Ingekomen stukken

3                    Notulen Algemene Leden Vergadering van 25 april 2019

4                    Wijziging bestuurssamenstelling

5                    Verslag van de voorzitters

6                    Verslag penningmeester

7                    Verslag wedstrijdsecretaris

8                    Verslag technische commissie

9                    Vacatures binnen onze vereniging: werving vrijwilligers

10                Rondvraag

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur van MSV Basketball

Overig nieuws