Contributie

Beste MSV'ers, De contributiefacturen zijn verstuurd. Deze zij niet meer per post, maar per mail verstuurd naar het in Sportlink bekende emailadres. In de eerste aanhef staat dat het om seizoen 2017-2018 gaat, maar dit moet uiteraard seizoen 2018-2019 zijn

 

Graag het contributiebedrag voor het einde van het jaar overmaken naar IBAN:

NL92INGB0000374918 ten name van MSV Basketball onder vermelding van het factuurnummer.

 

Overig nieuws