Fluiten is leuk!!!

In het kader van fluiten is leuk en de nieuwe opzet van het scheidsrechter F diploma, wil ik vooruitlopend hierop in de zaal aan vereniging scheidsrechters van MSV eea op het veld verduidelijken. Denk hierbij aan het volgende: 1. Welke lijnen loop ik, 2. Waar sta ik wanneer 3. Waar kijk ik 4. Hoe communiceer ik met de Jury 5. Welke signalen geef ik en wanneer

Maar ook, hoe kan ik me zekerder opstellen t.o.v. lastige spelers en coaches.

Kortom hoe kom ik over als scheidsrechter.

Veel van jullie kunnen lekker fluiten en blijf dat vooral doen, want fluiten is leuk!

 

Wat ik verschillende keren heb mogen zien is dat velen moeite hebben om de juiste posities te kiezen

op het veld. Hierdoor komen er situaties voor die geen van beide scheidsrechters goed kan zien.

Het nieuwe scheidsrechter F diploma (BS2 aanvang 2016) gaat hier veel meer op in. Voor de huidige

F scheidsrechters ben ik van plan het praktijkgedeelte in de zaal te oefenen en ondersteuning te

bieden.

 

Om te kijken of hier animo voldoende voor is verzoek ik degene die geïnteresseerd zijn dit kenbaar te

maken bij mij: jan.schreuder66@gmail.com

 

Bij voldoende animo gaan we de zaal in.

 

Jij wil toch ook dat er bij jouw wedstrijd kwalitatief goede scheidsrechters staan!!!!

 

Jan Schreuder

Overig nieuws