MSV 50 jaar gaat niet door op 31 mei

Beste mensen, Het feest MSV 50 jaar op 31 mei 2020 gaat niet door. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we een nieuwe datum plannen. Zodra hierover iets bekend is, wordt dit bekend gemaakt op de website en andere sociale media. Uiteraard krijgen jullie hierover een e-mail bericht.

Een aantal mensen heeft zich reeds aangemeld. Deze aanmeldingen zijn
hartverwarmend maar leiden niet tot een gewenst resultaat. Iedereen zal
zich te zijner tijd opnieuw moeten aanmelden.

De enkeling die reeds heeft betaald voor het buffet krijgt de bijdrage
teruggestort.

Wij wensen iedereen veel gezondheid.

namens MSV Basketball
Jan Alkemade

Overig nieuws