MSV gaat weer samenwerken komend seizoen

Afgelopen seizoen is MSV Noordwijk voor een aantal teams een samenwerking aangegaan met de buurverenigingen Jump uit Noordwijkerhout en Forwodians uit Voorhout. In de leeftijdscategorieën U14 en U16 hebben aan de dames kant twee “Bolwerk” teams gespeeld. Na een voor sommige wat onwennige start, kunnen we voor beide teams terugkijken op een goed seizoen. Komend seizoen gaan we de samenwerking uitbreiden naar drie damesteams U14, U18 en U20.

Waarom een Bolwerk?

Al een aantal jaren kampt MSV met een terugloop in ledenaantallen. Dit heeft tot gevolg dat we in de meeste leeftijdscategorieën maar één team kunnen vormen, waardoor niet iedereen altijd op zijn / haar gewenste niveau kan speler. Maar dit kan ook betekenen dat in sommige gevallen spelers niet in hun eigen leeftijdscategorie kunnen spelen, omdat daar simpelweg geen team is, of dat teams in een bepaalde leeftijd juist te groot worden.

 Dit probleem doet zich niet alleen bij MSV voor, maar landelijk is een terugloop te zien is qua ledenaantallen. Regelmatig hebben verenigingen tekorten bij meerdere teams en in meerdere leeftijdsgroepen. Om deze reden hebben we onze krachten gebundeld met Forwodians en Jump. Niet alleen om topsport, maar ook vooral om breedtesport aan te kunnen bieden.

Waarom alleen dames teams?

Vooralsnog zijn de grootste problemen qua teamsamenstelling aan de dames kant. De noodzaak voor samenwerking is hierdoor groter. Voor alle drie de verenigingen geldt dat de heren teams goed gevuld kunnen worden. Dit betekent niet dat er aan de heren kant niks gebeurd. Er wordt wel degelijk naar samenwerking gekeken, maar dit heeft tot op heden nog niet geleid naar een “bolwerk” team.

Voordelen van een Bolwerk

Samenwerking met onze buurverenigingen heeft een hoop voordelen:

 

Afspraken in het Bolwerk Alle leden blijven (in principe) lid van hun eigen vereniging. Dit betekent dat daar de contributie betaald wordt en dat daar ook de (eventuele) wedstrijdtaken, zoals fluiten gedaan worden.

 De bolwerk teams zullen 2x per week trainen. Eén keer in het ene dorp en één keer in het andere dorp. Welke dorpen dat zijn, hangt af van de teamsamenstelling. Voor de trainingen en de wedstrijden zal er zo eerlijk mogelijk gerouleerd worden in de dorpen. Hierbij proberen we al een wisseling te maken voor vóór en na de winterstop. Wordt er bijvoorbeeld de eerste helft van het seizoen in Voorhout en Noordwijk getraind, zal na de winterstop in Noordwijkhout getraind worden.

Een nieuwe situatie vraagt om aanpassingen. Niet alleen voor speler/sters zal het wennen zijn, trainen met nieuwe mensen, spelen in een vreemd tenue, maar ook voor ouders. Zij moeten ineens hun kind verder weg brengen, bij een onbekende vereniging, met onbekende supporters. De ervaring leert, dat dit allemaal gaat wennen. De afstanden zijn toch niet zo groot als ze in eerste instantie lijken, de extra tijd blijkt mee te vallen en spelen met nieuwe teamgenoten wordt na een wenperiode toch als een hele leuke nieuwe ervaring gezien.

Wij zien binnen de technische commissie het nieuwe seizoen positief tegemoet en zullen proberen om voor iedereen een passend team te creëren. We hopen op een ieders enthousiasme en medewerking om deze samenwerking tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens de Technische Commissie van MSV

Heddy, Jefferson, Carla en Lars

Overig nieuws