Nieuwjaarsboodschap van de voorzitters

MSV Basketball is opgericht op 15 april 1970. In 2010 hebben we de 40ste verjaardag van MSV gevierd in de Northgohal met een toernooi voor leden en oud-leden, een mooie tentoonstelling met een overzicht van 40 jaar MSV en een groot feest met buffet, live muziek en veel gezelligheid.

Over 3 jaar, in 2020 bestaat MSV 50 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren. Hoe we dat gaan doen is nog in de schoot van de toekomst verborgen. Ik nodig iedereen uit om over de uitvoering van dit lustrum mee te denken.

De verenigingsgedachte heeft het nog wel eens moeilijk met de mores van deze tijd. Het eigenbelang maakt het de sociale verplichting niet altijd even makkelijk. Dit geldt ook voor MSV en zijn leden.

Elk lid van MSV heeft “recht op” het krijgen van training en het spelen van wedstrijden. In de praktijk krijgt elk team nu elke week 2 x training en wordt elk weekend een wedstrijd gespeeld. Dat is een goede zaak maar ik denk toch dat soms het “recht op” teveel op de voorgrond treedt en dat dit ten koste gaat van een ander aspect van het verenigingsleven, namelijk de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk lid ten opzichte van MSV en alle leden daarvan. De persoonlijke verantwoordelijkheid kan je ook “verplichting” noemen.

Wat houdt deze verantwoordelijkheid in?  

MSV is een vereniging. Dat betekent dat alle leden zich gezamenlijk inzetten om het doel van de vereniging te verwezenlijken. En dat doel is om samen op een sportieve en gezellige manier te basketballen.

Zo zal je klaar moeten staan om eens een wedstrijd achter de jurytafel te zitten of de cursus tafelen te volgen. Zo zal je eens een wedstrijd moeten fluiten of meedoen aan een scheidsrechters cursus.

Ik vind dat we elkaar moeten kunnen aanspreken op deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat we elkaar zoveel mogelijk helpen om de doelstelling van de vereniging MSV te verwezenlijken.

 

De laatste tijd wordt ik wel eens aangesproken door diverse mensen over het feit dat van MSV Basketball niets meer staat geschreven in de plaatselijke kranten zoals de Zeekant, de Noordwijker, de Weekendkrant. Ik heb daar eigenlijk maar één antwoord op: er is geen persoon of een groep van personen die de journalist van MSV wil zijn.

Enige tijd geleden is via de technische commissie de trainersgroep benaderd met de vraag of mensen uit de teams elke week een verslag van een wedstrijd willen maken. De bedoeling was om deze verslagen te publiceren op onze website en hiervan één verslag door te sturen naar de redacties van de kranten.

Tot op heden is dit niet van de grond gekomen.

Hierbij doe ik een oproep aan iedereen die een onweerstaanbare drang heeft om periodiek een verslag te produceren, zich bij mij te melden.

 

In het volgende seizoen, 2017-2018, krijgen de leden van MSV nieuwe tenues. Diverse contracten met sponsoren zijn afgelopen, enkele zullen worden verlengd en hopelijk komen er nieuwe sponsoren bij.

Op 1 november 2016 is in een vergadering met bestuur, pr- en materiaalcommissie het traject besproken waarlangs e.e.a. moet lopen.

Geïnteresseerde, potentiele sponsoren kunnen zich melden bij Marc Klinkhamer (PR commissie).

En dan de kantine. De Northgohal, onze hal, is niet meer. Onze kantine is niet meer. Meer dan 12 jaar hebben we onze kantine gepacht en geëxploiteerd. Het was voor MSV een plek waar we altijd ons ding konden doen. Filmavonden, slaapfestijnen, wilde feesten, schuimend bier, bitterballen en bami-schijven, noem maar op, het kon en gebeurde.

Dat is niet meer. We hebben op een geweldige manier afscheid genomen van dat stuk verleden met een opzienbarend sloopfeest.

En nu zijn we hier, in deze kleine kantine. Dat is wel even wennen. De weg naar deze kantine zat vol hobbels. Langzamerhand begint de weg een beetje gladder te worden. Ik denk dat voetbal en binnensport elkaar de ruimte moeten gunnen om er iets moois van te maken. Wel alert blijven natuurlijk. MSV is al 47 jaar een geweldige club waar heel veel mensen plezier hebben en aan hebben beleefd. En dat gaan we voorlopig nog wel een tijdje volhouden.

 De machine van MSV wordt aangedreven door de inzet van vrijwilligers, liefhebbers van onze sport en van het verenigingsleven. Alle trainers, coaches, tafelaars, scheidsrechters, commissieleden, kantinetijgers en bestuursleden, bedankt voor jullie inzet. Ga zo door.

 Ik heb de dringende behoefte om hier, aan de start van het jaar 2017, een aantal van hen te noemen.

 Ingrid Vlieland heeft met geestdrift vele mensen enthousiast gemaakt om loten voor de GCA te verkopen.

Ondanks een moordende concurrentie van kinderpostzegels, SJC en DOS zijn er 274 loten verkocht.

Opbrengst: € 657,50.   Ingrid: bedankt!    

 Dan is er iemand die een groot moment van glorie heeft verdiend . Deze persoon zet zich al ruim 13 jaar in voor MSV. Een bescheiden mens zonder poeha, de enige echte Sinterklaas, onze wedstrijdsecretaris, Rob Wester.

 

Ik wens jullie allemaal een gezond, gelukkig en sportief 2017 toe.

Proost.

Overig nieuws