Open training Basketball Academy Leiden

Woensdag 25 november vindt de derde editie van de Landelijke Topsport Talentdag plaats. Omdat het Leonardo College tot één van de dertig Topsport Talenscholen in Nederland behoort, zal deze dag (net als op alle andere Topsport Talentscholen) van 16.00 uur tot 18.00 uur in het teken staan van Topsport Talent. Voor meer informatie, ga je naar de site van het Leonardo College (http://www.davinci-leiden.nl/leonardo)

Op het Leonardo College in Leiden is 4 jaar geleden het RTC Basketball gestart.

Talentvolle basketballers en basketbalsters kunnen, naast hun training bij de club, 4 keer per week extra trainen en daarbij ook hun schoolopleiding volgen

Voorafgaand aan de algemene informatie op school wordt er voor sporters , die willen weten hoe erbij het RTC Basketball getraind wordt of misschien belangstelling hebben om zich in de toekomst aan te melden, woensdag 25 november 2015 van 14.00- 15.30 uur een training gegeven in de 5 Mei Hal.

We nodigen alle talentvolle basketballers/sters van groep 7 en 8 en basketballers/sters, die vanaf een andere school willen instromen, uit om te komen trainen en kennis te maken met het RTC Basketball Leiden .

Als je hieraan wil meedoen , geef je dan voor 24 november op per mail:

Via het inschrijfformulier op de site van het Leonardo College

http://www.davinci-leiden.nl/leonardo)

En bij Ria Bröring : broringr@gmail.com

Overig nieuws