Protocol Covid-19 MSV Basketball Noordwijk

Beste leden/ ouders/ verzorgers en vrijwilligers van MSV, Het basketbalseizoen 2020 – 2021 staat op het punt te beginnen. Het bestuur hoopt dat het een sportief, leerzaam en gezellig seizoen wordt voor al onze leden. Echter zijn wij er ons ook van bewust dat de start van het seizoen spannend is, omdat het Corona virus nog steeds aanwezig is.

Het bestuur heeft besloten om ons aan de richtlijnen en protocollen te houden van de Nederlandse Basketball bond (NBB).

Deze richtlijnen zijn afgestemd op het advies van het RIVM en het NOC*NSF. Wij willen erop wijzen dat dit een “levende” richtlijn is. Dit betekent dat er naar mate van de verspreiding van het virus extra maatregelen of versoepelingen zullen worden getroffen.

Wij blijven jullie hierover informeren via e-mail, social media en de website. Voor nu geldt dat er in alle leeftijdsklassen getraind mag worden en dat er in competitieverband wedstrijden gespeeld mogen worden zonder de 1,5 m regel in acht te nemen.

Zodra de sportbeoefening is afgelopen dient men weer 1,5 afstand van elkaar te houden met uitzondering van kinderen t/m 17 jaar (specifieke criteria zijn terug te vinden in de bijgevoegde richtlijn van de NBB onder kopje 1.2 protocol verantwoord sporten).

Wij willen jullie vragen om de richtlijnen van de NBB en het protocol van MSV (zie deze pagina) een keer door te nemen zodat iedereen weet wat er speelt.

Graag benadrukken wij nogmaals om thuis te blijven en je te laten testen als je klachten hebt zoals:

• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)

• Hoesten • Benauwdheid

• Verhoging of koorts

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Kom niet naar de training of wedstrijd en meld je telefonisch af bij je trainer en/of coach. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn ten aanzien van het coronabeleid, graag contact opnemen met Sanne Duindam (0650265180).

Met vriendelijke groet, Het bestuur

 

Bijlage: NBB Protocol Basketbalcompetities

Overig nieuws