Aangepaste spelregels U10 en U12 basketball

Wist je dat U10 en U12 teams met aangepaste spelregels spelen dan hogere teams? Hier kun je zien wat die aanpassingen inhouden.

Er wordt gespeeld volgens de mini basketbal spelregels van de Nederlandse Basketball Bond. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de volgende aanpassingen:

1.         Vrije worpen

De vrije worp wordt genomen op de plaats waar de cirkel van de bucket het dichtst bij de

basket ligt of op een punt ongeveer 1,8 meter beneden de vrije worplijn.

2.         Puntentelling

De puntentelling is als volgt:

-           Als er gescoord wordt in de bucket, dan zijn dit 2 punten.

-           Als er gescoord wordt van buiten de bucket, dan zijn dit 3 punten.

3.         Balgrootte

Er wordt gespeeld met balgrootte maat 5.

4.         Verdediging

-           Man-to-Man verdediging is verplicht. Dit wil zeggen dat de verdediger maximaal op 2 meter afstand van de aanvaller dient te staan.

-           Een duidelijke Man-to-Man situatie moet altijd zichtbaar zijn.

-           Spelers mogen verdedigd worden vanaf het verlengde van de vrije worp lijn op de aanvalshelft (dus ¾ veld).

-           Alle vormen van full court press en/of double teaming zijn verboden.

 

Uitzondering op voornoemde regels:

1.         Als een aanvallende speler bewust niet deelneemt aan het spel, om daarmee een verdedigende speler te binden, dan mag de   verdedigende speler terugvallen in de verdediging. Als de aanvaller actief wordt, dan moet de verdediger direct de 2-meter regel in acht nemen.

2.         Als een verdediger duidelijk is verslagen in een 1-1 situatie, dan mag er geholpen worden.

3.         Bij een ongecontroleerde fastbreak situatie, is het niet mogelijk dat de verdedigers binnen 2 meter afstand van de aanvallers staan.

4.         Aanval

-           Alle vormen van screens op de bal of van de bal af, zijn verboden.

-           Wat wel is toegestaan zijn give-and-go en het snijden naar de bal toe.

5.         Straffen

-           Bij een overtreding op het zetten van een screen wordt gefloten voor een overtreding en krijgt de andere partij balbezit

 -          Bij herhaling van het hiervoor genoemde (het zetten van een screen), wordt de coach eerst gewaarschuwd en bij de volgende overtreding  bestraft met een technische fout.

-           Bij het spelen van een zone-verdediging wordt de coach eerst gewaarschuwd en bij herhaling bestraft met een technische fout voor de coach.

 

Zie ook enkele korte videofragmenten van de Duitse Basketball Bond op:

http://www.basketball-bund.de/jugend-schule/minibasketball/videos-minibasketball

 

Extra

•           Omdat winnen niet het belangrijkste doel is bij Mini-basketball is een gelijke eindstand mogelijk. De eindstand wordt  ‘bevroren’ wanneer een van de teams een voorsprong van 50 punten heeft behaald. Er wordt wel verder gespeeld maar de score wordt niet meer bijgehouden.

•           Bij de allerjongste jeugd (U8 , U10) mag de bal niet uit de handen getikt worden of afgepakt worden, wanneer de speler de bal in de handen heeft. Wanneer dit wel gebeurt, wordt er gefloten voor een overtreding en krijgt de tegenpartij de bal aan de zijkant.

Overig nieuws