Uitnodiging ALV 19 april 2018

Hallo basketballer/coach/trainer/ouder, Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging op donderdag 19 april 2018 om 19:30 uur in de sporthal. Inloop om 19:15 uur.

Agenda

1 Opening

2 Notulen Algemene Leden Vergadering van 20 april 2017

3 Wijziging bestuurssamenstelling

4 Verslag van de voorzitters

5 Verslag penningmeester

6 Verslag wedstrijdsecretaris

7 Verslag technische commissie

8 Vacatures binnen onze vereniging: Prioriteit: Zoektocht wedstrijdsecretaris!

9 Rondvraag

10 Sluiting

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur van MSV Basketball

Overig nieuws