Herhaalde oproep: wedstrijdsecretaris gezocht..

Voor het seizoen 2018-2019 zijn we op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris.

TAAKOMSCHRIJVING:
Het inschrijven van alle teams bij de NBB; ( De technische commissie van de vereniging stelt de teams samen en bepaalt in welke klasse er gespeeld wordt; de wedstrijdsecretaris zit NIET in de TC.)
Het inplannen van alle wedstrijden 2 maal per jaar ( juli/aug en nov/dec). En de verspreiding van de planning naar alle betrokkenen binnen de vereniging.
Indien nodig wijzigen en opnieuw plannen van wedstrijden iom andere verenigingen ; doorgeefluik als wedstrijden komen te vervallen/ worden afgezegd.
Het regelen van huldiging van kampioensteams. (bloemen-taart-medailles via bond)

Het reserveren van de zaalruimtes bij de sporthal voor alle te spelen wedstrijden. Het bespreken van de zalen voor de trainingen. Eerst aangewezen contactpersoon voor sporthal/ sportbedrijf
Het controleren van de rekeningen die het sportbedrijf stuurt voor zaalhuur.

Contact houden met de wedstrijd secretarissen van andere verenigingen. 1 x per jaar vergaderingen van de bond voor wedstrijdsecretarissen bijwonen.
Eerst aangewezen contactpersoon vanuit de bond als het gaat om wedstrijdzaken. Doorgeefluik voor info vanuit de bond die met wedstrijdzaken te maken hebben, en die verspreid moet worden naar coaches of eigen Technische commissie.

Voor hoger spelende teams zoeken en contracteren van scheidsrechters.
Vanuit de bond eerst aangewezen contactpersoon als het gaat om scheidsrechterszaken.

Deelnemen aan bestuursvergaderingen; en eventueel aan andere overlegvormen daaruit voortkomend.

Tijd: 4 tot 6 uur per week

Overig nieuws