Informatie over MSV

MSV Basketball is opgericht op 15 april 1970 en is nu een vereniging met zo’n 120 spelende leden. De afgelopen jaren zijn er al veel sportieve successen behaald.
 
Deze prestaties zijn niet in het minst te danken aan een gedegen jeugdopleiding, waarbij ieder team een eigen trainer en coach heeft en er vaak de mogelijk bestaat meerdere keren per week te trainen. Meestal komt dit neer op één training met het eigen team en één training met een hoger dan wel een lager spelend team. Hierbij wordt rekening gehouden met de balvaardigheid van ieder lid. Deze gemengde trainingen hebben het voordeel dat de spelers er op hun eigen niveau iets bijleren en dat er op deze manier altijd een goede trainingsbezetting is. Bovendien is het belangrijk dat je op deze manier kennis maakt met andere leden, dat maakt de overgang naar een andere leeftijdsklasse wat gemakkelijker.
 

Leeftijdsgrenzen en contributie seizoen 2018/2019

 
   Gezien de extra kosten van de rayoncompetitie (scheidsrechters, trainers, rayon-west) vragen wij          van de leden die in de rayoncompetitie of hoger spelen een extra bijdrage van € 25.  

Categorie Geboren Contributie 
Recreanten  n.v.t.   € 155
Senioren Landelijk 1996 of ouder   € 355**
Senioren Tweede Divisie 1996 of ouder   € 270**
Senioren Regio 1996 of ouder   € 245*
U22 1997 of 1998   € 245*
U20 1999 of 2000   € 230*
jeugd tot U18 Landelijk        tot 2000   € 355**
U18 Rayon 2001 of 2001   € 255**
U18 2001 of 2002   € 230*
U16 Rayon 2003 of 2004   € 220**
U16 2003 of 2004   € 195*
U14 Rayon 2005 of 2006   € 220**
U14 2005 of 2006   € 195*
U12 2007 of 2008   € 195*
U10 2009 of 2010   € 105*
MSV Tijgers 2011 of jonger   € 105

 

 Alltime topscorer MSV HS1

 Zeeger van Leeuwen

 

*   Inclusief kledingbijdrage van € 15,00

**  Inclusief kosten rayon en hoger plus kledingbijdrage van € 15,00

ING-rekening IBAN: NL92 INGB 0000 3749 18 t.n.v. MSV Basketbal te Noordwijk

 

Beëindiging lidmaatschap/Betalingsvoorwaarden

 
Beëindiging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen kan alleen schriftelijk (mail of brief) bij de ledenadministratie worden gemeld vóór 1 mei van het lopende seizoen. Dit iv.m. de opgave van teams (en de bijbehorende kosten) aan NBB en Rayon West.
 
Na 1 mei wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. Wordt het lidmaatschap na 1 mei doch vóór 1 september  opgezegd, dan moeten de NBB/Rayon-kosten van € 50 door het betreffende lid betaald worden. De volledige contributie is verschuldigd indien na 1 september wordt opgezegd.
 
Een ex-lid, dat zich vóór 1 mei heeft afgemeld en die zich voor het nieuwe seizoen toch weer aanmeldt als nieuw lid van MSV, dient eveneens € 25 inschrijfgeld te betalen.
 
De contributie moet uiterlijk 1 oktober van het nieuwe seizoen betaald zijn aan MSV basketball.
 
Wanneer de contributie niet uiterlijk 1 oktober is voldaan, verstuurt de penningmeester een herinnering met een administratieopslag van € 10. De contributie moet uiterlijk 2 weken na verzending van de herinnering betaald zijn aan MSV basketball.
 
Indien de contributie na de eerste herinnering niet tijdig is betaald, wordt de betreffende speler geschorst voor het deelnemen aan trainingen en het spelen van competitiewedstrijden.
 
Van de schorsing ontvangt de speler een schriftelijk bericht met daarin de tweede herinnering om uiterlijk binnen 2 weken na verzending van het schorsingsbericht de contributie te betalen, vermeerderd met een tweede administratieopslag van € 10.
 
Indien na de twee herinneringen de contributie niet tijdig betaald  is, wordt het betreffende lid geroyeerd en zal de incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van het geroyeerde lid.
 
In overleg met de penningmeester kan in bijzondere situaties een betalingsregeling worden getroffen.