Algemeen

 
Om de leden te laten weten wat er speelt binnen MSV, zijn een website en daaraan gekoppelde social media onmisbaar. De website, facebook en twitter worden door leden voor leden gemaakt.

De afwerking ligt in handen van professionele mensen, zodat de kwaliteit altijd gewaarborgd is. Adverteerders maken dit mogelijk. Uiteraard geldt de kwaliteitseis ook voor de opmaak van uw advertentie, want die moet er immers professioneel en opvallend uitzien. Uw bijdrage loopt door tot wederopzegging.

 
Concreet