Algemeen

 
De Vrienden van MSV (Club van 50) bestaan uit mensen, particulier of bedrijfsmatig, die de vereniging graag willen ondersteunen door een jaarlijkse bijdrage.

We willen deze groep ‘donateurs’ flink in aantal doen toenemen, zodat er een goede structurele basis wordt gelegd om al het werk dat we voor de jeugd willen verwezenlijken ook financieel mogelijk te maken.

De naam van deze club mag voor zich spreken: De kosten bedragen minimaal 50 euro per jaar. Deze ondersteuning heeft een duur van 1 jaar, waarna het weer opnieuw kan beginnen.
 

Concreet

 

Vrienden van MSV

Nederzandt

eigenraamadvies

Keurslager Krijn van der Bent

Verfspecialist Lassooy

 

Sponsoring zonder tegenprestatie

Algemeen

 
Er zijn bedrijven/ particulieren die graag een vereniging willen ondersteunen met financiële middelen, zonder dat daar iets tegenover staat in de vorm van reclame. Natuurlijk willen wij graag op ieders verzoek ingaan en zo ook op deze. Het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld, mag door de sponsor zelf aangegeven worden. Elk bedrag is welkom en de sponsor mag zelf aangeven waar het aan besteed dient te worden. 
 

Concreet

 

 

Overige sponsoring


Natuurlijk zijn er andere vormen van sponsoring denkbaar. U kunt hiervoor in contact treden met leden van de PR-commissie van MSV. Zij kunnen u verder informeren en u eventueel een sponsorvoorstel op maat doen toekomen.

MSV wil veel doen voor de jeugd in Noordwijk, hopelijk doet u ook mee met MSV!