• Aanvullende U10-U12 regels

  SPELREGELS U8, U10 & U12 WEDSTRIJDEN

  Om te beginnen gaat het bij de jongste jeugd voornamelijk om het spelplezier. Het gaat erom dat de spelers lekker kunnen rennen, hoe streng je moet zijn tijdens een wedstrijd hangt af van het niveu van de teams.

  Voor alle U8, U10 en U12 competities gelden afwijkende spelregels.


  BALMAAT EN BASKETHOOGTE

  Voor de U8, U10 en U12 wedstrijden zijn er afwijkende afmetingen voor zowel de balmaat als de baskethoogte:

  Leeftijd  Balmaat  Baskethoogte

  U8           balmaat 4         2.60 meter

  U10         balmaat 5         2.60 meter

  U12         balmaat 5*       2.60 meter

  * in de Mannen U12 Tweede Divisie wordt gespeeld met balmaat 6


  SPEELTIJD

  De speeltijd wordt verdeeld in acht periodes van vier (4) minuten. Twee periodes vormen samen een ‘kwart’, vier periodes samen een ‘helft’. Daarbij gelden de volgende pauzes:

  >    Pauze tussen periodes: 1 minuut

  >    Pauze tussen kwarten:  2 minuten

  >    Pauze tussen helften: 10 minuten

  Er zijn geen time-outs mogelijk: de pauzes tussen de periodes dienen als time-outs.


  PUNTENTELLING

  De waarde van scores verschilt ten opzichte van de normale waarde van scores:

  >    Scores van binnen de bucket tellen voor twee (2) punten

  >    Scores van buiten de bucket tellen voor drie (3) punten

  >    Scores bij een vrije worp vanaf de vrije worplijn (2.80 meter) tellen voor een (1) punt.


  SCORES BIJHOUDEN EN DE EINDSTAND

  Winnen is niet het belangrijkste doel bij jeugdwedstrijden. In het digitale wedstrijdformulier worden alle scores doorlopend bijgehouden gedurende de wedstrijd. De eindstand wordt ‘bevroren’ wanneer een team een voorsprong van 50 punten heeft. Er wordt verder gespeeld, maar de puntentelling wordt in het digitale wedstrijdformulier niet meer bijgehouden. Wanneer dit toch gebeurt, wordt de uitslag door de COI gecorrigeerd naar een verschil van 50 punten.
  Een gelijke eindstand is bij U8, U10 en U12 wedstrijden mogelijk.

  Let op: wanneer de puntentelling bevriest, worden de slangenwissel en spelersfouten nog wel bijgehouden.


  VRIJE WORP LIJNEN

  De afstand van de vrije worplijn tot aan het bord is 2.80 meter: een verschil met 1.80 meter ten opzichte van de normale veldafmetingen (4.60 meter). Bij velden met een doorgetrokken cirkel is dit het punt van de cirkel, dat zich het dichtste bij de basket bevindt.


  WISSELS U8, U10 & U12 WEDSTRIJDEN

  Tijdens de speeltijd kan niet gewisseld worden, behalve bij blessures. Tussen de periodes is een slangenwissel verplicht: dit betekent dat de spelers in een vaste volgorde wisselen, waardoor alle spelers even veel speeltijd krijgen. Op de website van de NBB zijn schema’s voor toepassing van de slangenwissel opgenomen. Na een blessure kan de eerst vermelde bankspeler van de volgende periode invallen.

  Het niet invullen van het formulier van het slangensysteem kan worden aangemerkt als het onjuist invullen van het wedstrijdformulier en/of het opstellen van ongerechtige spelers, dit ter beoordeling van de COI.

  Coaches van beide teams hebben de verantwoordelijkheid voor het vooraf invullen van het formulier. Eventuele bezwaren van de toepassing van het slangenmodel kunnen alleen in behandeling worden genomen indien er ingevuld en ondertekend formulier is.


  BESCHERMD BALBEZIT BIJ U8 EN U10 WEDSTRIJDEN

  Om het balbezit bij jonge spelers te beschermen, mag een tegenstander niet de bal vastpakken, uit de handen slaan of tikken wanneer de speler de bal vast heeft. Wanneer dit wel gebeurt, dan is dit een overtreding en krijgt de speler de bal voor een inworp. Wordt de bal tijdens het dribbelen of passen reglementair correct onderschept dan is dit wel toegestaan.


  VERPLICHTE MAN-TO-MAN VERDEDIGING

  In U10- en U12-competities is een strikte man-tegen-man verdediging verplicht. Dit betekent dat spelers hun tegenstander vanaf ¾ van het veld (vrije worplijn aanvalshelft) bij U12 vanaf 1/2 van het veld (middellijn) bij U10 en binnen een afstand van maximaal 2 meter moeten verdedigen. Voor de U10- en U12-competities gelden ter verduidelijking van deze regel de volgende aanvullende spelregels:

  > Alle vormen van zone verdediging, full court press, screening en double teaming zijn verboden. Wanneer dit wel gebeurt, dan is dit een overtreding en krijgt de tegenstander de bal voor een inworp.

  zone verdediging: de verdedigende speler verdedigt een gebied (een zone) en niet een (overeengekomen) speler in het andere team,
  full court press: verdedigend druk uitoefenen op de tegenstander over de gehele lengte van het veld,
  screening: het blokkeren van een beweging door een aanvallende speler, door naast of achter een verdediger te staan, om een teamgenoot vrij te spelen om te schieten, een pass of een drive te maken om te scoren, Alle vormen van screening zijn verboden: zowel screens op de bal als van de bal af.
  double teaming: een defensieve actie waarin twee verdedigende spelers één enkele aanvallende speler verdedigen.
  > Bij het innemen van de bal (inworp na score, overtreding of fout) mogen spelers pas vanaf ¾ van het veld (vrije worplijn aanvalshelft) bij U12 en vanaf 1/2 van het veld (middellijn) bij U10 verdedigen.

  Bij overtreding van de verplichte man-tegen-man verdediging en deze aanvullende spelregels is de coach verantwoordelijk:

  > Na de eerste overtreding waarschuwt de scheidsrechter de coach.

  > Bij een volgende overtreding kan de coach een technische fout (C) krijgen.

  Wordt de bal tijdens het dribbelen of passen reglementair correct onderschept dan is dit wel toegestaan.


  TEAMFOUTEN U10-U12

  Als een team meer dan vier fouten maakt in een kwart (2 perioden), krijgt het andere team voor iedere volgende fout twee vrije worpen.

  Als de fout wordt gemaakt door een aanvallend team, worden er nooit vrije worpen genomen, ook niet na de vierde teamfout