• ALV donderdag 14 maart

 • Of je nu een speler, trainer, coach, recreant of gepassioneerde ouder bent, jouw aanwezigheid maakt een verschil!

  Het is weer tijd om onze krachten te bundelen en onze stemmen te laten horen! De Algemene Ledenvergadering van MSV Basketball staat voor de deur en we hebben JOUW aanwezigheid nodig om onze club nog sterker te maken! Kom en deel je ideeen, hoor de laatste updates en maak deel uit van de besluitvorming die onze club vormt!

  Tot donderdag 14 maart 20.00 uur in de kantine van de sporthal.

  Agendapunten ALV 14 maart 2024:

  1) Welkom
  2) Goedkeuring notulen ALV 2023
  3) Ingekomen stukken
  4) Verslag voorzitter
  5) Verslag technische commissie
  6) Wedstrijden spelen verplicht voor de jeugd
  7) Verslag wedstrijdsecretaris
  8) Verslag penningmeester / goedkeuring kascommissie
  9) Aanpassingen nieuwe statuten
  10) Gezocht Notaris
  11) Benoeming nieuwe bestuursleden / vacature Secretaris
  12) Sponsoring en grote clubactie
  13) Wedstrijdtaken voor recreanten
  14) Tafelcursus
  15) Logo MSV
  16) Volgende ALV eind september / begin oktober
  17) Eindtoernooi en BBQ 25 mei
  18) Rondvraag