• Bestuur

 • Jasper Duijndam - Voorzitter
  Jasper
 • Ralph Uittenbogaard - Penningmeester
 • Vincent Roos - Wedstrijdsecretaris
  test
 • Secretaris vacature
 • voorzitter@msvnoordwijk.nl

 • penningmeester@msvnoordwijk.nl

 • wedstrijdsecretaris@msvnoordwijk.nl

 • bestuur@msvnoordwijk.nl

 • Bianca de Roode - TC
 • Baukje van Delft - TC
 • Mark Heemskerk - Websitebeheer
 • tc@msvnoordwijk.nl

 • tc@msvnoordwijk.nl

 • Secretaris

  − stelt de agenda van de vereniging op en stuurt deze aan de leden;
  − ziet erop toe dat de algemene vergadering tijdig bijeen wordt geroepen;
  − notuleert tijdens de vergadering en stelt na afloop een verslag op;
  − houdt procedures in de gaten en legt actiepunten vast.

  Jeugdcommissie

  − vertegenwoordigt de JC binnen het verenigingsbestuur;
  − is verantwoordelijk voor het opstellen van een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij het algemeen verenigingsbeleidsplan en voor de implementatie daarvan
  − coördineert en evalueert het algeheel jeugdbeleid;
  − bewaakt het budget; |
  − stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdactiviteiten;
  − houdt overzicht over de verdeling van de trainingsuren over de doelgroepen;
  − communiceert en promoot (sportbond-)jeugdactiviteiten, cursussen en thema-avonden binnen de vereniging;
  − zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de JC;
  − onderhoudt contact met ouders en stimuleert hun betrokkenheid. 

  Materiaalcommissie

  − zorgt dat aan het begin van het seizoen alle materialen aanwezig zijn;
  − inventariseert of er nieuwe ballen nodig zijn.

  PR commissie

  − zoekt nieuwe sponsors voor de club;
  − onderhoudt contact met de sponsors;
  − verantwoordelijk voor de sponsorcontracten;
  − behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging;
  − behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor; 
  − stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering.

  Vrijwilligerscoördinator 

  − is de eerst verantwoordelijke voor een planmatige aanpak voor werving en behoud van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid);
  − adviseert het bestuur en de commissies over het vrijwilligersbeleid;
  − stelt taak- en functieomschrijvingen op en evalueert deze jaarlijks;
  − brengt het vrijwilligerspotentieel van de vereniging in kaart;
  − maakt een ‘vrijwilligersplanning’ waarin de (toekomstige) vrijwilligersbehoefte van de vereniging staat beschreven en maatregelen worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien;
  − behartigt de belangen van de vrijwilligers: waardering, onkostenvergoeding, verzekering en dergelijke.

  Grote clubactie

  − coördinatie van de Grote Clubactie onder de leden.

   

  Is een van deze functies wellicht iets voor jou? Of wil je nog meer weten over de exacte uitvoering van de taken?

  Neem contact op