• Notulen ALV 13 april

 • Dank aan alle aanwezigen voor het bijwonen van onze laatste ledenvergadering op 13 april. Hieronder nog eens de agenda die we zijn doorlopen:

  1) Welkom
  2) Notulen ALV 2022
  3) Ingekomen stukken
  4) Verslag voorzitter
  5) Verslag technische commissie
  6) Verslag wedstrijdsecretaris
  7) Verslag penningmeester / goedkeuring
  8) Contributieverhoging
  9) Nieuwe statuten
  10) Benoeming nieuwe bestuursleden
  11) Aftreden bestuursleden

  Bekijk hieronder de notulen.

  Bekijk de notulen